Son Yorumlar

Örnek No:1 ( Eski 48 )

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve     ....................................................................

vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası     ....................................................................

ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı     ...................................................................

ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            ....................................................................

yerleşim yerindeki adresi                                       : ..................................................................

 

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,     ....................................................................

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı        ....................................................................

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : ..................................................................

 

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,            ....................................................................

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           : ..................................................................

 

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     ....................................................................

tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile     ....................................................................

işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat     ....................................................................

yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     ....................................................................

üzerinden talep edildiği ve faizi                            : ..................................................................

 

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan      ....................................................................

bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu     ....................................................................

rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    ....................................................................

veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve    ....................................................................

soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ...................................................................

hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   ....................................................................

soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          : ..................................................................

 

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye    .... ..............................................................

müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın   .... ..............................................................

adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :... ..............................................................

 

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi                : ................................................................

 

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,    ..................................................................

çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı       .................................................................

değilse borcun sebebi                                              : .................................................................

 

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği       : .................................................................

 

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

 

(İİK m.8, 58)

......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

Benzer Konular

Yorum Yap